MBOscrum: onderwijsconcept voor gepersonaliseerd leren

MBOscrum:  onderwijsconcept voor gepersonaliseerd leren

Op het HBO wordt verwacht dat de HAVO'er kan plannen. Maar heeft hij dat ooit geleerd?

Samenwerken? Dat is vooral meeliften.

Zesjescultuur. Stel je voor dat jouw bakker dat doet! Of jouw chirurg?

MBOscrum is een totaal-onderwijsconcept waarmee leerlingen of studenten leren plannen en samenwerken, zichzelf leren kennen en ontwikkelen, in een team kunnen functioneren en presenteren.

MBOscrum - gepersonaliseerd leren

Wat is SCRUM?

Scrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in businessafdelingen als Marketing, Sales, HR en Finance. (bron: https://www.scrum.nl/wat-is-scrum-agile-scrum/).

Het verschil tussen SCRUM en MBOscrum

Het verschil tussen scrum en MBOscrum is dat scrum een productontwikkelingsmethodiek is waarbij een team een product ontwerpt, bouwt en oplevert. In het onderwijs is de leerling of de student het product en onderwijs is het vak. MBOscrum is scrum, maar dan doorontwikkeld tot student- en teamontwikkelingsmethodiek. Coaching is hierbij een belangrijk instrument.

MBOscrum is een concrete uitwerking waarin de zeven bouwstenen van High Impact Learning (F. Dochy) te herkennen zijn. Achter deze concrete onderwijsmethode ligt een combinatie van drie leertheorieën ten grondslag: het sociaal-constructivisme waar het gaat om kennisverwerving, het behaviourisme waar het gaat om gedragsverandering en het cognitivisme waar het gaat om zelfstandig leren en inzicht in de eigen leerstijl van de student.

Differentiatie

Met MBOscrum is vergaande differentiatie mogelijk door ondersteuningsbehoeftegroepen. Door homogeen samengestelde groepen te maken kan de coach of vakdocent zich richten op wat de studenten in die groep op dat moment nodig hebben. Hierdoor wordt uitleg maatwerk en zeer efficiënt. Hoe zit het dan met de gedachte dat de langzamere student baat heeft bij samenwerking met een snellere student? De projectgroepen kunnen onderling in overleg met elkaar gaan. Doordat de lesroosters niet meer in lessen gepland worden, maar in begeleide tijd in dagdelen, en de projectgroepen eigen vaste werkruimtes hebben, kan er door elkaar heen gelopen worden zonder dat dit verstorend is.

Vaste structuur per periode MBOscrum

Gepersonaliseerd leren

MBOscrum helpt onderwijsteams om differentiatie organiseerbaar te maken. Hierdoor krijgt de student het onderwijs dat hij/zij op dat moment nodig heeft. De student plant zijn studietaken d.m.v. scrum. De Het vraagt wel wat van het onderwijsteam: passie, inzet en lef.

Warm Up - Run - Cool down

Flink sporten vraagt een degelijke warming up, anders krijg je blessures. Een cooling down helpt je om met trots terug te kijken op je prestaties. Er is namelijk geleerd!

SCRUM Members

Bij MBOscrum bestaan 5 functionarissen. De Product Owner, de vakdocent, de SCRUM Coach, de SCRUM Master, en de Team Member.

Contact

Doorspreken over MBOscrum? Wij willen dat het onderwijs in Nederland beter wordt. We praten graag met je verder.
Adres
Landstede opleiding ICT & Technologie Westeinde 33, 3844DD Harderwijk
Contactpersoon
E-mail: nrook@landstede.nl Telefoon: +31 6 14 212 313