Wat is MBOscrum

vaste structuur van MBOscrum

MBOscrum is een onderwijsconcept waarmee de MBO-student datgene kan leren waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. Het biedt de mogelijkheid voor onderwijsteams om te differentiëren tot op persoonlijk niveau en maakt die differentiatie beheersbaar.

MBOscrum is geen wondermiddel. Het gaat in het onderwijs niet om scrum, maar met MBOscrum komt de focus weer te liggen op het hele palet van didactiek. Het doel is leren.

In 2014 wilde het team ICT van Landstede in Harderwijk de studenten leren hoe de LEAN-methode scrum werkt. In het werkveld om hen heen werd dit steeds meer toegepast. Al gauw bleek dat scrum helemaal geen rocket science is en kon er al gauw mee gewerkt worden.

Toch werkte het niet. Om met scrum te kunnen werken is commitment, zelfstandigheid, samenwerking en discipline vereist. Juist de skills die veel studenten nog niet zo goed beheersen. Daarom heeft het team scrum aangepast naar MBOscrum. Aan scrum is een Warming Up aan het begin en een Cooling Down aan het eind toegevoegd, rollen zijn aangepast en de doelstelling is veranderd, namelijk: "In kleine iteraties waarde toevoegen aan het leerproces." Dus niet de productontwikkeling staat centraal, maar het leerproces. Daarbij ligt naast de focus op vakskills ook een focus op de softskills als samenwerken, discipline om je aan de planning en afspraken te houden en presteren op je niveau.

De basis van MBOscrum is te vinden in diverse leertheorieën: Vygotski (zone van naaste ontwikkeling, Deci & Ryan (zelfdeterminatietheorie). MBOscrum vraagt van het docententeam dat er samengewerkt wordt, dat de onderwijslogistiek op orde is en dat er goede coachende vaardigheden aanwezig zijn.

Inmiddels zijn er diverse opleidingen op meerdere ROC's die met MBOscrum werken en is de methodiek steeds verder verbeterd of aangepast in taal of werkwijze passend bij de branche. Scrum is allang niet meer beperkt tot alleen de ICT-wereld. MBOscrum wordt toepast op opleidingen als ICT, Verpleegkunde, Pedagogisch werk, Vormgeving, Retail, Commercie en Business Support, van niveau 2 t/m niveau 4.

In onderstaande video leggen we in 2 minuten uit hoe het werkt:

Wij leggen graag uit hoe het werkt en kunnen met u meekijken of MBOscrum geschikt zou zijn voor uw onderwijs. Daarnaast bieden wij meerdere trainingen aan zoals coaching on the job voor docententeams, advies en begeleiding voor teammanagers in het verandertraject en teamvaardigheden voor gedifferentieerd onderwijs.
Bereikbaar op
E-mail: info@mboscrum.nl Telefoon: +31 6 14 212 313

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in of bel 06-14 212 313